... 1-1/2" & 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4" ...

3/4" DR. Air Impact Wrench

00610.jpg Model No.: AIW19630
Max Torque: 800 ft-lbs/110 kg-m/1080 Nm
Speed: 4600 rpm
Mechanism: Pin-Clutch
00611.jpg Model No.: AIW20630
Max Torque: 900 ft-lbs/124 kg-m/1220 Nm
Speed: 3800 rpm
Mechanism: Pin-Clutch
00613.jpg Model No.: AIW22610
Max Torque: 500 ft-lbs/69 kg-m/680 Nm
Speed: 4500 rpm
Mechanism: Rocking-Dog
00613.jpg Model No.: AIW22630
Max Torque: 700 ft-lbs/97 kg-m/950 Nm
Speed: 4200 rpm
Mechanism: Pin-Clutch
00613A.jpg Model No.: AIW22610-3
Max Torque: 500 ft-lbs/69 kg-m/680 Nm
Speed: 4500 rpm
Mechanism: Rocking-Dog
00613A.jpg Model No.: AIW22630-3
Max Torque: 700 ft-lbs/97 kg-m/950 Nm
Speed: 4200 rpm
Mechanism: Pin-Clutch
00614.jpg Model No.: AIW27640
Max Torque: 750 ft-lbs/104 kg-m/1020 Nm
Speed: 6500 rpm
Mechanism: Twin Hammer
00615.jpg Model No.: AIW28640
Max Torque: 550 ft-lbs/76 kg-m/750 Nm
Speed: 6800 rpm
Mechanism: Twin Hammer
AIW53640.jpg Model No.: AIW53640
Max Torque: 1000 ft-lbs/138 kg-m/1360 Nm
Speed: 6500 rpm
Mechanism: Twin Hammer
00410.jpg Model No.: AIW54640P
Max Torque: 1100 ft-lbs/152 kg-m/1490 Nm
Speed: 6000 rpm
Mechanism: Twin Hammer
Optional Anvil: 6"
AIW54642.jpg Model No.: AIW54642
Max Torque: 1000 ft-lbs/138 kg-m/1360 Nm
Speed: 5500 rpm
Mechanism: Twin Hammer
00616.jpg Model No.: ANIW04630
Capacity: 1-1/8"(28 mm)
Max Torque: 850 ft-lbs/117 kg-m/1150 Nm
Speed: 4500 rpm
Mechanism: Pin-Clutch
00618.jpg Model No.: ANIW18640
Max Torque: 750 ft-lbs/104 kg-m/1020 Nm
Speed: 6500 rpm
Mechanism: Twin Hammer
00410.jpg Model No.: ANIW19640
Max Torque: 1100 ft-lbs/152 kg-m/1490 Nm
Speed: 5500 rpm
Mechanism: Twin Hammer
00410.jpg Model No.: ANIW37640 (Composite series)
Max Torque: 1000 ft-lbs/138 kg-m/1360 Nm
Speed: 9000 rpm
Mechanism: Twin Hammer
00410.jpg Model No.: ANIW43640 (Composite series)
Max Torque: 1200 ft-lbs/166 kg-m/1630 Nm
Speed: 5500 rpm
Mechanism: Twin Hammer
00410.jpg Model No.: ANIW59640 (Composite series)
Max Torque: 1200 ft-lbs/166 kg-m/1630 Nm
Speed: 5500 rpm
Mechanism: Twin Hammer
ANIW66640.jpg Model No.: ANIW66640 (Composite series)
Max Torque: 1400 ft-lbs/193 kg-m/1900 Nm
Speed: 5500 rpm
Mechanism: Twin Hammer
ANIW72640.jpg Model No.: ANIW72640 (Composite series)
Max Torque: 1100 ft-lbs/152 kg-m/1491 Nm
Speed: 5000 rpm
Mechanism: Twin Hammer
One-Hand-Operated
ANIW80640.jpg Model No.: ANIW80640 (Composite series)
Max Torque: 950 ft-lbs/131 kg-m/1288 Nm (5 Sec.)
Speed: 8000 rpm
Mechanism: Twin Hammer One-Hand-Operated
ANIW81640.jpg Model No.: ANIW81640 (Composite series)
Max Torque: 1300 ft-lbs/179 kg-m/1763 Nm (5 Sec.)
Speed: 6000 rpm
Mechanism: Twin Hammer One-Hand-Operated
ANIW84640.jpg Model No.: ANIW84640 (Composite series)
Max Torque: 1500 ft-lbs/207 kg-m/2030 Nm (5 Sec.)
Speed: 5500 rpm
Mechanism: Twin Hammer
ANIW93640.jpg Model No.: ANIW93640 (Composite series)
Max Torque: 1300 ft-lbs/179 kg-m/1763 Nm (5 Sec.)
Speed: 6500 rpm
Mechanism: Twin Hammer
ANIW94640.jpg Model No.: ANIW94640 (Magnesium composite)
Max Torque: 750 ft-lbs/104 kg-m/1020 Nm (5 Sec.)
Speed: 8500 rpm
Mechanism: Twin Hammer
ANIW95640.jpg Model No.: ANIW95640 (Magnesium composite)
Max Torque: 1250 ft-lbs/173 kg-m/1695 Nm (5 Sec.)
Speed: 6000 rpm
Mechanism: Twin Hammer


... 1-1/2" & 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4" ...

YEARSWAY Air Tools Products

Air Impact Wrench | Air Ratchet Wrenches | Air Screwdriver | Air Drill | Air Sander | Air Grinder | Air_Polisher | Air Pressure Tank
Air Locking Plier/Nipper | Air Hammer/Scaler | Air Caulking Gun | Air Riveter | Air Cutting Tool | Air Spray Gun | Air Gun
Air Control Unit | Air Coupler/Nipple | Air Balancer/Hose Reel | Air Tool Kit | Air Socket | Air Hose

| Home | Company Profile | News | New Product | Product | Contact Us |

Copyright (C) 2008 Years Way International Co. Ltd. All rights reserved.
Address: 451 Chung-Ming Rd., Taichung 404, Taiwan
Tel: 886-4-22039000 Fax: 886-4-22039063 / 22033296
Web site:www.yearsway.com.tw E-mail:business@yearsway.com.tw